Fu et al., 2009 - The Molecular Structures and Expression Patterns of Zebrafish Troponin I Genes. Gene expression patterns : GEP   9(5):348-356 Full text @ Gene Expr. Patterns
3 Genes / Markers
Marker Type Symbol Name
Gene tnni1b troponin I type 1b (skeletal, slow)
Gene tnni2a.4 troponin I type 2a (skeletal, fast), tandem duplicate 4
Gene tnni4b.2 troponin I4b, tandem duplicate 2