Fish: Gjini et al., 2015
Fish Name
la2Tg
tet2zdf20/+
tet2zdf20/+; la2Tg
tet2zdf20/zdf20
tet2zdf20/zdf20; la2Tg
tet2zdf20/zdf20; zf169Tg
WT
zf169Tg