Genomic Feature

uva48

ID
ZDB-ALT-230203-8
Name
uva48
Synonyms
None
Affected Genomic Region
Construct
None
Type
Allele with one deletion (1)
Protocol
embryos treated with
Lab of Origin
Kucenas Lab
Current Source
Other Pages
Notes
Comment Citation
Homozygous adults were viable and produced embryos with no anatomical,  ... Wiltbank et al., 2022
Genome Browser
Variants
Variant Type
Small Deletion
Variant Location
Chr 7: 38696881 - 38696895 (GRCz11) (1) Details
Nucleotide change
TACCAAGCCCCAGCA/-
Variant Notes
None
Effect on DNA/cDNA, transcript, protein (from publications)
DNA/cDNA Change
15 bp deleted in Exon 2 (1)
Transcript Consequence
None
Protein Consequence
None
Sequences
Flanking Sequence
CCCCACCAGAAGAGTGCTAACGGGAGCAGTATCGCCACCACAGAGCGACTGGACACCGACAGGGGTGCTGAGTTACACAGGTCAGAGGTACAGCAGGAGAATTTAAAGCTGGAAAGTTTAGGAAACTTCACGCCGACTGTGCTATAATCGCATTCAGAGTACTTTATACACTGCCTGTATGTGTCGCCACCTAGAGGGAGGAGAAAGAACGCAGAGAGAAGACATGAAAATCAAAGTGTCATAGATGTGGTCGGTATATTTTGATACATTACAGGAAAAAAGACACTTTTTAATAAAAGTTTGACCTCTCTCGTAGACAGACAAGCAGGCATCATCATAGTAGCAGTCTTTAATTTTAGAGCATGCGCCTGTGTAGTCCTTACAATTGTAACATTTAATGGCAGAACCTTAAGAGACAAACAGAAAGTGAACTTTATTGCATGAATAATAATGCAAAATTACATCTTATGTACCATGAAATCTGGATCAATCGCAAAGCA
TACCAAGCCCCAGCA/- GAGCCAGCACGAAAACCACACACACTCCGACAGAAGCTTTCATAATGCCTTCAGTTTACCAGTCTAATCCTGACAAAGAGAGACAGAGAGAGGAGAATCTGAAAATGTGTCATTTGGATTTATTTAAATTTGCTGATGACATGGGATGATCATCCTAAAATTTGATGTCAAACTCAAATTCATCCTCAGTTAAGCTGCTCAAATGCTAATATTCAAAATCTTATTTGATCTTAAGTTATGCTCTTTTTAAAAAGGCTTATGTTATGAAGTTGTTTTGCCATAGAAGAACCATTTTGGGTTACACAAAGAAGCACTTAAGAGTTCTTCAAAGAGCAGTTTATTCTTAGTGTGAAGAACATAATAAAAATTGAAAATAGAACCTTTTGTGGAATTAATGGCTCCACGATTGATGTCGATGTCAATAAAGAGCCTTCATTTTCAAGATTGGCTTGAATCATTTTTCAGACTGGGGCAAAGAAACTAATCAAAATGTAAATTTA
Additional Sequence
None
Fish
Supplemental Information
Genotyping protocol
None
Citations