Orthology established by Yamamoto et al., 2013 (8 genes)

Orthology for drd1a ( Chr: 14 )
Orthology for drd1b ( Chr: 9 )
Orthology for drd5a ( Chr: 14 )
Orthology for drd5b ( Unmapped )