Fish: Yu et al., 2011
Fish Name
ot1Tg
ot50Tg
ot56Tg