Orthology established by McClintock et al., 2001 (3 genes)

Orthology for hoxa1a ( Chr: 19 )
Orthology for hoxb1a ( Chr: 3 )
Orthology for hoxb1b ( Chr: 12 )